Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 2 lutego 2022 r.


Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się w formie zdalnej 2 lutego 2022.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że  interweniował u kierownictwa Służby Więziennictwa w sprawie wprowadzenia ograniczenia prawa do widzeń w jednostkach penitencjarnych. (czytaj więcej)

Adw. Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, poinformował o nowych publikacjach „Biblioteki Palestry” – „Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa. Wyzwania.” pod redakcją adw. dr Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej i "Viehweg" autorstwa Justyny Holocher.

Prezydium omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, zreferował sprawy osobowe. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Prezydium NRA podjęło uchwałę, w której powierzyło organizację Finału Konkursu Krasomówczego im. Stanisława Mikke 2021 Okręgowej Radzie Adwoakckiej w Warszawie i wyznaczyło datę tego finału na 8 – 9 kwietnia 2022 r.
W uchwale powołano jury Finału Konkursu Krasomówczego im. Stanisława Mikke w składzie:
1. adw. Beata Czechowicz,
2. adw. Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńską,
3. adw. Paweł Gieras – Przewodniczący jury,
4. adw. Marcin Derlacz,
5. adw. Grzegorz Kopeć,
6. adw. Edward Rzepka.

Prezydium NRA powołało w skład osobowy Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA:

 - do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego – adw. Karolinę Schiffter

- do Zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich adw. Małgorzatę Tyszkę-Hebdę i powierzyło Pani Mecenas funkcję przewodniczącej Zespołu.

- Zespołu ds. reformy świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu stawek wynagrodzeń z urzędu – adw. Arkadiusza Pietrzaka.

Ponadto Prezydium NRA dokonało wpisu na listę ekspertów Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych dr. hab. Grzegorza Wierczyńskiego, prof. Uniwersytetu Gdańskiego i dr. hab. Roberta Suwaja, prof. Politechniki Warszawskiej. 

Prezydium przyjęło rezygnację adw. Katarzyny Piotrowskiej-Mańko ze składu Zespołu ds. mediów i komunikacji.

Prezydium NRA omówiło zmiany w regulaminie Nagrody „Adwokatka Roku”.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, poinformował o statusie procesu powoływania Fundacji Adwokatury.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, poinformował o pracach nad przygotowaniem jednolitych standardów widzeń z osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.

Prezydium NRA wyraziło zgodę na objęcie patronatem przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej warsztatów dotyczących mediacji, które organizuje Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.

Prezydium NRA postanowiło, że 24 lutego br. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie online z dziekanami Okręgowych Rad Adwokackich. Spotkanie będzie dotyczyło zaktualizowania regulaminów  Adwokatury, informatyzacji i spraw izbowych.

Adw. Bartosz Grohman przedstawił wstępny zarys propozycji adw. dr. Andrzeja Malickiego zorganizowania eventu promującego zawody zaufania publicznego i zorganizowania towarzyszącemu temu wydarzenia kulturalnego.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry