Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 24 lutego 2022 r.


Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 24 lutego br.

Prezydium NRA podjęło przez aklamację uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA, na godzinę 12.00 tego samego dnia, w celu omówienia systemowej pomocy organów Adwokatury i organów izb adwokackich w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę.

Gościem posiedzenia Prezydium NRA był adw. Tomasz Wiliński, który przedstawił Prezydium NRA możliwości pomocy adwokackiej dla obywateli Ukrainy.

Prezydium NRA, w następstwie decyzji nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego NRA, omówiło realizację systemowych działań organów Adwokatury i organów izb adwokackich w związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. (czytaj: Reakcja Adwokatury Polskiej na napaść Rosji na Ukrainę)

Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, a następnie Prezydium NRA podjęło stosowne decyzje.

Sprawy osobowe przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA. Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że wpłynął wniosek adw. Ewy Stawickiej, redaktor naczelnej „Palestry”, aby do składu kolegium redakcyjnego „Palestry” weszli prof. Marek Safjan i adw. dr Michał Bieniak. Prezydium NRA podjęło uchwałę w tej sprawie.

Adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, omówiła wyniki wizytacji w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Toruniu. 

Prezydium NRA zatwierdziło treść porozumienia o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Uniwersytetem Szczecińskim.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne związane z posiedzeniem plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej planowanego w dniach 12-13.03.2022 r. w Kołobrzegu.

Gościem posiedzenia był adw. Przemysław Stęchły, przewodniczący Zespołu ds. opracowania projektu zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, który przedstawił wypracowane przez Zespół propozycje zmian w zakresie dotyczącym reklamy i success fee. Propozycje zostaną przestawione członkom NRA podczas marcowego posiedzenia.

Prezydium NRA pojęło uchwałę o włączeniu do składu Zespołu „Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości”, działającego w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA – adw. Francesco Goldoniego.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, przedstawił sprawę pieczęci Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie korzystania ze znaku państwowego – wizerunku orła, w świetle obowiązujących przepisów. 

Prezydium NRA wyraziło zgodę na objęcie patronatem przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej konferencji „Mediacje Rówieśnicze i szkolne efektywnym sposobem rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, która odbędzie się w Katowicach 18 marca 2022 r.

Prezydium NRA objęło patronatem Ogólnopolską Konferencję Prawa Rynku Kapitałowego „Nowa era rynku kapitałowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2022 r.

Następne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 3 marca br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry