Relacja z posiedzenia Prezydium NRA 27 grudnia 2021.

27 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, zreferował bieżące sprawy. Poinformował, że skierował do prezydenta RP Andrzeja Dudy apel o zawetowanie ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. Lex TVN. Z kolei 21 grudnia br. Prezes NRA zareagował na doniesienia o wielokrotnym hakowaniu telefonu adw. Romana Giertycha poprzez rządowy system Pegasus. W tej sprawie Prezes NRA skierował pisma o wyjaśnienia czy i jeśli tak, to na jakiej podstawie inwigilowany był adw. Giertych do: Mateusza Morawieckiego, premiera RP, Jarosława Kaczyńskiego, wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości, Mariusza Kamińskiego, ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynatora służb specjalnych oraz Waldemara Andzela, przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Prezes NRA poinformował również, że wziął udział w posiedzeniu ORA w Wałbrzychu oraz w spotkaniu wigilijnym i ślubowaniu aplikantów tejże izby.

Gośćmi posiedzenia Prezydium NRA byli adw. Aleksander Gut, dziekan ORA w Krakowie oraz adw. Stanisław Kłys, członek NRA. Dziekan ORA w Krakowie poinformował, że obecnie remontowany jest lokal, który będzie przeznaczony na Klub Adwokata i zastąpi siedzibę obecnego Klubu przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie. Remont potrwa jeszcze trzy miesiące. Prezydium upoważniło adw. Jarosława Szczepaniaka, zastępcę sekretarza NRA i adw. Stanisława Estreicha, członka Prezydium NRA do koordynowania działań.

Adw. Paweł Gieras, prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury przedstawił inicjatywę „Centrum Historii Kultury i Dialogu Adwokatury”. Instytucja miałaby wspierać działalność Adwokatury w zakresie kultury, integracji, wizerunku Adwokatury. Celem jest zaangażowanie w życie samorządowe jak najszerszego grona adwokatów i aplikantów, ale też wyjście na zewnątrz do społeczeństwa. W trakcie dyskusji zaproponowano aby powołać osoby odpowiedzialne za opracowanie koncepcji działalności Centrum oraz za przygotowanie nowej formuły organizacji przyszłorocznych „Dni Adwokatury Polskiej”. Prezydium NRA wyznaczyło do tego adwokatów: Pawła Gierasa, Aleksandra Guta, Stanisława Kłysa, Justynę Mazur, Marcina Derlacza, Stanisława Estreicha i Marię Kozłowską.

Prezydium NRA omówiło i podjęło decyzje w sprawach finansowych.

Ponadto Prezydium NRA zdecydowało o objęciu patronatem NRA II Finału Harcerskiego Turnieju Debat Oksfordzkich oraz delegowało adw. Andrzeja Malickiego i adw. Bartosza Grohmana do jury konkursu.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry