Relacja z posiedzenia Prezydium NRA – 4 listopada 2021

4 listopada odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował, że z okazji Wszystkich Świętych złożył kwiaty na grobach prezesów NRA – adw. Joanny Agackiej-Indeckiej, adw. Macieja Bednarkiewicza i adw. Czesława Jaworskiego. Z kolei adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, poinformował, że odwiedził groby zasłużonych adwokatów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prezes NRA przedstawił oferty dotyczące przygotowania modułu WEB API oraz przygotowania lub dostosowania silnika CMS, które wpłynęły do NRA.

Gościem posiedzenia była adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, przedstawiła informacje w sprawach legislacyjnych. W ostatnim czasie Instytut złożył opinie m.in. do projektu zmian ustawy o zgromadzeniach, a także do projektu zmiany ustawy o ruchu drogowym. Pani Mecenas zaprosiła na konferencję „Wymiar sprawiedliwości w Polsce - perspektywa przyszłości”, która odbędzie się 20 listopada. 

Na wniosek dyrektor Instytutu Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA powołując:

a. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego,

b. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego,

c.  Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego,

d. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa podatkowego,

e. Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa administracyjnego,

f.  Zespół ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich,

g. Zespół ds. prac parlamentarnych.”

Prezydium NRA podjęło nadto uchwały powołujące w ramach Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej:

- Zespół ds. zmian legislacyjnych w zakresie zapewnienia profesjonalnej reprezentacji w postępowaniu sądowym, w składzie: adw. Andrzej Tomaszek, przewodniczący, adw. Konrad Klocek.

- Zespół ds. konsultacji projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie ich zgodności ze standardami ochrony praw obywatelskich i zgodności z regulacjami prawa Unii Europejskiej, w składzie: adw. Magdalena Matusiak–Frącczak, przewodnicząca.

- Zespół ds. wykonywania zawodu w ramach adwokackiej umowy o współpracy, w składzie: Adw. Dorota Kulińska, przewodnicząca, adw. Aleksander Maziarz, adw. Agata Koschel–Sturzbecher, dr Bartłomiej Mazurkiewicz, adw. Adam Stanach.

- Zespół ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu i systemu wynagrodzeń z urzędu, w składzie: adw. Magdalena Grabarczyk, przewodnicząca, adw. Patrycja Nieszporek.

- Zespół ds. reformy zasad świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, w składzie: adw. Mariusz Hassa, przewodniczący.

Prezydium NRA podjęło także uchwałę w sprawie zmiany na stanowisku sekretarza Instytutu. Dotychczasową sekretarza – adw. dr Magdalenę Matusiak-Frącczak zastąpi adw. Katarzyna Ignasiewicz.

Gościem Prezydium NRA był adw. Marcin Derlacz, przewodniczący komisji aplikacji adwokackiej NRA, omówił projekt porozumienia w sprawie praktyk aplikantów adwokackich.

Gościem Prezydium NRA była również adw. Ewa Bojanowska z ORA w Warszawie, która przybliżyła kwestie organizacyjne finału konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich im. Stanisława Mikke.

Adw. Przemysław Rosati przedstawił informacje o przebiegu obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na urząd sędziego ETPCz. NRA reprezentowała adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA omówił sprawy lokalowe biura NRA.

Prezes NRA omówił stan spraw związanych z nabyciem nieruchomości na potrzeby biura NRA, w tym oferty złożone na obsługę tego procesu.

Prezydium NRA omówiło sprawy organizacyjne posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbędzie się 27-28 listopada 2021 r. Wobec niepokojąco rosnącej fali zachorowań na COVID-19 ostateczna decyzja co do formy przeprowadzenia posiedzenia zapadnie 8 listopada br.

Prezydium NRA omówiło organizację pracy biura NRA w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Prezes NRA przedstawił sprawy finansowe, a następnie Prezydium podjęło decyzje w tych kwestiach.

Sprawę osobową przedstawił adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, a następnie Prezydium NRA podjęło uchwałę.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry