Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

Posiedzenie Prezydium NRA odbyło się 9 września 2021 r.

Gościem posiedzenia był adw. Krzysztof Dudek, który przedstawił propozycję współpracy w kampanii społecznej związanej z premierą filmu „Żeby nie było śladów” – przedstawiającego historię Grzegorza Przemyka. Film jest polskim kandydatem do Oskara. W ramach kampanii społecznej przewidziane są debaty z udziałem przedstawicieli palestry i twórców filmu, m.in. na tematy: jak funkcjonował system opresji, jak wykorzystywano media do propagandy, jak traktowano prawa człowieka. Pan Mecenas Dudek wraz z adw. Jarosławem Szczepaniakiem, zastępcą sekretarza NRA, przedstawią na kolejnym posiedzeniu szczegóły współpracy.

Sprawy finansowe przedstawił adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA.

Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił sprawę udziału NRA w projekcie Netpralat 2.0

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił sprawy dotyczące majątku, budżetu i finansów Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium upoważniło adw. Przemysława Rosatiego i adw. Bartosza Grohmana do negocjacji z agencjami nieruchomości odnośnie pozyskania ofert na zakup nowego biura NRA.

Adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, wiceprezes NRA, omówiła kwestię dotyczącą zatrudnienia i struktury zatrudnienia w biurze NRA.

Adw. Przemysław Rosati i adw. Henryk Stabla omówili projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze.

Prezes NRA omówił również projekt ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej.

Adw. Agnieszka Zemke-Górecka omówiła sprawy organizacyjne dotyczące drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Prezydium powołało do składu osobowego Komisji: - adw. Annę Jaczun do komisji ds. równego traktowania przy NRA, adw. Agnieszkę Zielińską-Żerańską do komisji etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu przy NRA, adw. Marię Janik – do zespołu ds. kobiet przy NRA oraz adw. Pawła Sawickiego do Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Na wniosek sekretarza NRA adw. Bartosza Grohmana Prezydium NRA przyjęło stanowisko popierające protest pracowników sądów i prokuratur. (czytaj stanowisko)

Następne posiedzenie Prezydium NRA odbędzie się 16 września br.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry