Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

23 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA.

Gościem posiedzenia był apl. adw. Arkadiusz Matysiak, redaktor naczelny „Młodej Palestry”, który przedstawił Prezydium NRA plany organizacyjne związane z pismem „Młoda Palestra”. Poinformował, że są gotowe artykuły do najbliższego numeru „Młodej Palestry”. Prezydium NRA powołało także w skład redakcji Młodej Palestry: apl. adw. Patricię Różańską–Ungur – koordynator działu karnego, apl. adw. Karolinę Nawłatynę – koordynator działu cywilnego, apl. adw. Klaudię Raczek – koordynator działu gospodarczego, apl. adw. Adama Kozienia – koordynator działu administracyjnego, apl adw. Joannę Marzec – koordynator działu etyka i inne. Powołano również recenzentów pisma: adw. dr. hab. Dariusza Muchę – dział karny, adw. dr hab. Mikołaja Małeckiego – dział karny, r. pr. dr Michała Hudzika – dział karny, adw. dr Agnieszkę Zemke–Górecką – dział cywilny, dr hab. Piotra Steca – dział cywilny, adw. dr. Pawła Szewczyka – dział cywilny, dr Katarzynę Biczysko-Pudełko – dział cywilny, adw. Karola Paszka – dział cywilny, adw. dr hab. Katarzynę Bilewską – dział gospodarczy, adw. Macieja Zajdę – dział gospodarczy, adw. Artura Hofmana – dział gospodarczy, prof. dr hab. Iwonę Niżnik-Dobosz – dział administracyjny, prof. dr hab. Piotra Dobosza – dział administracyjny, dr hab. Annę Frankiewicz-Bodynek – dział administracyjny oraz adw. Martę Tomkiewicz – dział etyka i inne.

Adw. Jarosław Szczepaniak, zastępca sekretarza NRA, omówił sprawę dotyczącą kampanii promocyjnej filmu „Żeby nie było śladów”. Film miałby być przyczynkiem do debaty dotyczącej obrony praw człowieka. Prezydium poprosiło o przedstawienie szczegółów organizacyjno-finansowych związanych z promowaniem filmu i postaw adwokackich do 30 września br.

Prezydium w toku wewnętrznej dyskusji podsumowało XIII Krajowy Zjazd Adwokatury. Prezydium upoważniło adw. Bartosza Tiutiunika, wiceprezesa NRA, do opracowania aktualizacji planu pracy na podstawie uchwał programowych podjętych na  KZA.

Prezydium NRA omówiło projekt porządku obrad posiedzenia plenarnego NRA, które odbędzie się w dniach 23-24 października br.

Adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, omówił projekt przygotowanego sprawozdania z działalności adwokatury za lata 2016-2020 składanego Prezydentowi RP.

Prezydium NRA podjęło uchwałę w sprawie uzupełnienia składu polskiej delegacji w CCBE. W składzie delegacji znaleźli się: adw. Beata Paxford (komisja Migration) adw. Dr hab. Jacek Skrzydło (komisja European Convention Working Group) i adw Agata Rewerska (komisja International Legal Services)

Prezydium NRA podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych, w osobach: adw. Mariusz Godlewski (zespół Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości), adw. Maciej Obrębski (zespół ds. Prac Parlamentarnych). Ponadto powołano Zespół ds. reformy systemu świadczenia pomocy prawnej z urzędu, systemu wynagrodzeń z urzędu oraz nieodpłatnej pomocy prawnej” w składzie: adw. Grzegorz Cieśniarski – przewodniczący, adw. Mariusz Hassa, adw. Patrycja Nieszporek, adw. Magdalena Grabarczyk.

W skład Instytutu LegalTech powołano adw. Przemysława Barchana.

Adw. Przemysław Rosati omówił temat podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w Polsce procedury analizy śmiertelnych przypadków krzywdzenia dzieci wzorowanej na anglosaskich rozwiązaniach Serious Case Review. Prezydium NRA zwróci się do Komisji Praw Człowieka, Komisji ds. Zagranicznych i Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych z prośbą o przygotowanie projektu działań, w tym działań legislacyjnych dotyczących wdrożenia tej procedury.

Adw. Bartosz Grohman zdał relację z udziału przedstawicieli NRA w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach i zorganizowanego przez NRA panelu dyskusyjnego.

Prezydium NRA podjęło także uchwałę, w której złożyło gratulacje adw. Edwardowi Rzepce, który otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej. (czytaj więcej)

Sprawę osobową omówił adw. Jarosław Szczepniak, a następnie Prezydium podjęło decyzję.

Sprawy finansowe w zastępstwie Skarbnika NRA omówił adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski