Relacja z posiedzenia Prezydium NRA z 24 czerwca 2021 r.

Kolejne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w formie stacjonarnej odbyło się 24 czerwca w Warszawie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poinformował Prezydium o planowanym podpisaniu porozumienia o współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, które zakłada m.in. organizację szkoleń, konferencji, wzajemne wspieranie inicjatyw. Porozumienie ma charakter nieodpłatny. W planach są porozumienia z innymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.
 
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, zreferował wniosek Komisji Historii i Tradycji Adwokatury przy ORA w Warszawie. Komisja prosiła o zgodę na wykorzystanie znaku Adwokatury Polskiej na tablicach ufundowanych przez IPN, upamiętniających trzech warszawskich adwokatów. Prezydium wyraziło zgodę.
 
Prezydium zdecydowało o przekazaniu Komisji Doskonalenia Zawodowego NRA sprawy organizacji szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników biura NRA, pracowników i dyrektorów biur ORA oraz członków NRA.
 
Sprawy izbowe zreferował adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA. Sprawy finansowe, w zastępstwie Skarbnika NRA,  omówił adw. Bartosz Grohman, sekretarz NRA, Prezydium podjęło decyzje w tych sprawach. Prezydium NRA przyjęło uchwałę uzupełniającą skład Kolegium Redakcyjnego „Palestry” o prof. dr. hab. Andrzeja Kubasa.
 
Prezydium wyraziło zgodę na objęcie przez NRA patronatu nad nowymi studiami podyplomowymi na SWPS o nazwie „LegalTech i innowacje w branży prawniczej”. Studia kierowane są zarówno do prawników, jak i osób z branży LegalTech.
 
Adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA, omówił postęp prac nad zgłoszeniem przez NRA sprzeciwu w Urzędzie Patentowym RP dotyczącego znaku towarowego „Adwokatura zdrowia”.
 
Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, omówił sprawę uregulowania zasad świadczenia pomocy prawnej. W tej kwestii z samorządem adwokackim współpracuje samorząd radców prawnych. Adw. Rosati poinformował, że powołuje zespół roboczy przy Prezesie NRA.
 
Prezydium postanowiło powołać zespół roboczy do opracowania regulacji dotyczącej statusu prawnego likwidatorów i zastępców oraz zakresu czynności likwidatorów i zastępców wyznaczanych na podstawie ustawy Prawo o adwokaturze wyznaczanych dla adwokatów skreślonych z listy. Skład zespołu: adw. Jerzy Świteńki - przewodniczący, adw. Marta Imiołczyk-Porębska, adw. Aleksander Krysztofowicz.
 
Prezydium przedyskutowało sprawę dotyczącą zakupu nieruchomości na potrzeby biura NRA, po zreferowaniu jej przez adw. Przemysława Rosatiego, prezesa NRA i adw. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA.

Prezydium wysłuchało informacji o planach Centrum Mediacji przy NRA nt. promowania mediacji rówieśniczych i szkolenia adwokatów-mediatorów w tej dziedzinie, zreferowanych przez adw. dr  Agnieszkę Zemke-Górecką, wiceprezes NRA i prezes Centrum Mediacji.
 
Prezydium zapoznało się także z informacją o odmowie wstrzymania wykonania postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2020 r. dotyczącego udostępnienia i przekazania danych adwokatów oraz prawników zagranicznych. Adw. Bartosz Grohman przedstawił treść uzasadnienia tej decyzji, a Prezydium powierzyło adw. Jarosławowi Szczepaniakowi, zastępcy sekretarza NRA, złożenie zażalenia na to postanowienie.
 
Prezydium NRA ustanowiło osoby do kontaktu roboczego z ministerstwem sprawiedliwości w sprawie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych: adw. Michała Szpakowskiego i adw. Dariusza Golińskiego.
 
Gościem Prezydium był adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej.
 
Następne posiedzenie Prezydium NRA zaplanowano na 1 lipca.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry