Relacja z posiedzenia Prezydium NRA

1 kwietnia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium NRA w nowej kadencji.

Prezydium NRA przyjęło podział kompetencji członków Prezydium NRA.

Wobec rezygnacji redaktora naczelnego „Palestry” adw. prof. dr. hab. Macieja Gutowskiego, Prezydium NRA powołało na pełniącą obowiązki redaktora naczelnego adw. Ewę Stawicką.

Podczas posiedzenia dyskutowano nad dalszym kierunkiem działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Prezydium NRA powołało również komisje (czytaj uchwałę nr 2/2021), koordynatorów NRA (czytaj uchwałę nr 3/2021) i instytuty (czytaj uchwałę nr 4/2021).

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, poruszył temat kontunuowania lub zawieszenia realizacji praktyk aplikantów adwokackich w sądach i jednostkach prokuratury. Prezydium NRA rekomenduje, aby decyzje zapadały na szczeblu lokalnym, pomiędzy dziekanami okręgowych rad adwokackich, prezesami sądów apelacyjnych i okręgowych oraz prokuratorami okręgowymi z zachowaniem najwyższych standardów ochrony sanitarnej aplikantów.

Adw. Przemysław Rosati poinformował, że odbył rozmowę z min. Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, na temat planów szczepień obejmujących adwokatów. Ponieważ rząd wycofał się ze szczepień branżowych, prezes NRA zwrócił się do adw. Michała Szpakowskiego o sprawdzenie możliwości organizacji grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich. Prezydium NRA podjęło decyzję o przeprowadzeniu w najbliższych dniach sondy wśród adwokatów i aplikantów, mającej na celu uzyskanie informacji czy jest zainteresowanie na przeprowadzenie zorganizowanych dla środowiska szczepień.

Prezydium NRA wyznaczyło adw. Marcina Derlacza i adw. Jerzego Ziębę do reprezentowania NRA w rozmowach z ministerstwem sprawiedliwości na temat ustalenia wytycznych epidemiologicznych na egzaminie adwokackim.

Prezydium NRA omówiło też temat obowiązku zakupu kas fiskalnych przez adwokatów. Prezydium upoważniło komisję ds. etyki, praktyki adwokackiej i wykonywania zawodu przy NRA do zebrania ofert grupowego zakupu kas wraz z ofertą na szkolenia z obsługi.

Ponadto Prezydium NRA omówiło temat składania sprawozdań z działalności Adwokatury dla Prezydenta RP, elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz przygotowań organizacyjnych do obchodów 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej.

Adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, poinformował, że 30 marca br. odbyło się posiedzenie WKR, na którym wybrano zastępcę przewodniczącego, został nim adw. Bartosz Łuć. Komisja podzieliła pracę na dwa zespoły – nadzorujący dział finansowo-gospodarczy oraz nadzorujący wykonywanie uchwał zjazdowych.

Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił sprawy finansowe.

Prezydium NRA przyjęło też stanowisko w przedmiocie ujawniania korespondencji i łamania tajemnicy adwokackiej. (czytaj więcej)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry