Remont sali konferencyjnej NRA im. adw. Joanny Agackej-Indeckiej ukończony


Po posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, 22 października, uczestnicy Plenum zostali zaproszeni na prezentację wyremontowanej sali konferencyjnej NRA im. adw. Joanny Agackiej-Indeckiej w siedzibie NRA. Prezentacji dokonywał adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA, który z ramienia Prezydium nadzorował wszystkie prace.

Dotychczasowa sala konferencyjna była zbyt mała, aby pomieścić pełen skład członków NRA – czyli grono ok. 50 osób, w warunkach zapewniających możliwość efektywnej pracy. Prezydium NRA podjęło decyzję o przeprowadzeniu kompleksowego remontu, którego efektem jest powiększenie sali kosztem miejsca zajmowanego do tej pory przez Muzeum Adwokatury. Muzeum z kolei zostanie przeniesione do nowych pomieszczeń w sąsiednim lokalu NRA. Sala konferencyjna zyskała nie tylko dodatkową przestrzeń, lecz została także wyposażona w nowoczesne funkcje.

Po remoncie w sali jest 55 miejsc przy stole oraz kilkanaście dodatkowych miejsc siedzących w galerii pod ścianami. Poprzez zmianę ustawienia mebli, łatwo można przekształcić salę na audytorium dla 70 osób.

Dotychczas ze względu na zbyt małą salę konferencyjną, posiedzenia plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej musiały być organizowane poza siedzibą NRA. Dzięki remontowi, będzie można zaoszczędzić środki przeznaczane dotychczas na wynajmowanie pomieszczeń poza biurem.

W sali konferencyjnej zainstalowano najnowocześniejsze wyposażenie multimedialne, narzędzia do prezentacji, odtwarzania plików audio i video, a także umożliwiające prowadzenie wideokonferencji. Zainstalowano nowoczesne systemy nagłaśniające i rejestrujące dźwięk. W razie potrzeby, salę można podzielić na dwie mniejsze, autonomiczne sale.

Wystrój odpowiada najnowszym trendom i wyzwaniom funkcjonalnym. Na ścianie sali umieszczono mosiężne logo adwokatury.

Poczesne miejsce znalazł też portret patronki sali - adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Podczas remontu Naczelna Rada Adwokacka z założenia wykorzystywała materiały polskich producentów, dbając o wspieranie rodzimej przedsiębiorczości.  Meble i sprzęty zamówiono w polskich firmach (krzesła, stoły, regały, rolety, żaluzje, oświetlenie).

Podczas remontu odświeżono także korytarz siedziby NRA oraz zainstalowano system klimatyzacyjny dla całego biura. Wygospodarowano również oddzielne miejsce na galerię z portretami prezesów NRA.

Pomimo uciążliwości remontu, praca biura Naczelnej Rady pozostała niezakłócona, za co pracownikom biura NRA należą się wyrazy uznania.

Szczególne podziękowania należą się także Łukaszowi Tkaczowi – dyrektorowi Biura NRA za zaangażowanie w remont i sprawną organizację pracy Biura NRA podczas jego trwania.  


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/