Rozmowy o współpracy między RPO a Komisją Praw Człowieka przy NRA

Robocze spotkanie przedstawicieli Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z r.pr. dr Sylwią Spurek, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, odbyło się 27 kwietnia w Biurze RPO. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy pomiędzy tym Biurem a Adwokaturą. 

Współpraca ta, w szczególności z Komisją Praw Człowieka przy NRA, miałaby odbywać się przede wszystkim w zakresie problematyki dyskryminacji i równego traktowania, przemocy w rodzinie i praw reprodukcyjnych. Podczas spotkania m.in. omówiono możliwość wzajemnego przekazywania spraw pomiędzy Biurem RPO i Komisją Praw Człowieka i podejmowania wspólnych działań. Przedmiotem debaty była również możliwość udzielenia wsparcia w identyfikowaniu luk w prawie oraz niewłaściwych regulacji prawnych, a jednocześnie przypadków niewłaściwej praktyki stosowania prawa, prowadzącej do naruszenia podstawowych praw oraz wolności człowieka i obywatela.

Z ramienia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w spotkaniu, oprócz dr Spurek, uczestniczyły: r.pr. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – główna koordynatorka ds. strategicznych postępowań sądowych, adw. Anna Błaszczak – dyrektorka Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz adw. Anna Mazurczak – naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole do spraw Równego Traktowania, a jednocześnie członkini Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Środowisko Adwokackie reprezentowane było przez adw. Mikołaja Pietrzaka – przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA, członka Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie; adw. Monikę Gąsiorowską – członkinię Komisji Praw Człowieka przy NRA oraz Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie, adw. Małgorzatę Mączkę-Pacholak – członkinię Komisji Praw Człowieka przy NRA, wiceprzewodniczącą Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie oraz adw. Pawła Osika – członka Komisji Praw Człowieka przy NRA, przewodniczącego Sekcji Praw Człowieka przy ORA w Warszawie.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/