Rozmowy o współpracy z Konfederacją Lewiatan

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 8 czerwca br. z Maciejem Wituckim, prezydentem Konfederacji Lewiatan.

Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy samorządu adwokackiego z Konfederacją Lewiatan, szczególnie w kwestii wzajemnego wpierania inicjatyw, w tym legislacyjnych oraz wypracowywania wspólnych inicjatyw i spójnych stanowisk w zakresie pomysłów na „Polski Ład”.

Konfederacja Lewiatan to organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Skupia ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry