Rozmowy Prezesa NRA i Prezesa Związku Banków Polskich o tajemnicy zawodowej


Tajemnica bankowa, której zagrażają nowe zapisy w "Polskim Ładzie", była jednym z tematów rozmowy adw. Przemysława Rosatiego, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezesa Związku Banków Polskich 21 lutego 2022 r.

Rozmowa - która odbyła się w ramach zaplanowanych spotkań prezesa NRA - dotyczyła możliwości nawiązania współpracy w zakresie inicjatyw legislacyjnych, a także wypracowania wspólnych standardów uznawania, składania i treści pełnomocnictw wykorzystywanych w praktyce bankowej, w tym do działania przed bankami.

Szczególną uwagę poświęcono zmianom w "Polskim Ładzie", które przyznają urzędom skarbowym dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową wobec osób, które nie mają statusu podejrzanego na etapie wszczęcia postępowania karnego skarbowego. To narusza nie tylko tajemnicę bankową, ale także może stanowić zagrożenie dla tajemnicy adwokackiej.

Planowane jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do zmiany legislacyjnej w tym zakresie.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry