Rozmowy prezesa NRA ws. informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 26 kwietnia 2021 r. z wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozmowy dotyczyły informatyzacji wymiaru sprawiedliwości, w tym postępowań cywilnych i aktualnych propozycji legislacyjnych w tym przedmiocie.

Omówiono możliwy zakres zmian w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.

Na 28 kwietnia 2021 r. m.in. w tej sprawie planowane jest robocze spotkanie z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Informatyzacji i Dyrektorem Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry