Rozmowy Prezesa NRA ws. prawa zatrzymanego do adwokata

O prawie do dostępu do adwokata na etapie zatrzymania i sposobu realizacji tego prawa w praktyce rozmawiał adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. Rozmowa odbyła się 17 stycznia br. w ramach zaplanowanych spotkań.

Rozmowa dotyczyła usprawnienia procedur dostępu do adwokata dla osób zatrzymanych oraz wzmocnienie prawa do adwokata już na etapie zatrzymania, w tym możliwości wykorzystania narzędzi elektronicznych w dostępie do listy adwokatów. Omówiono też kwestie wspólnych - Policji i samorządu adwokackiego - szkoleń, ich zakresu i tematyki, zgodnej z zapotrzebowaniem funkcjonariuszy i adwokatów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry