Rozmowy Prezesa NRA ws. umieszczenia legitymacji adwokackiej w aplikacji mObywatel

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 29 lipca br. z Michałem Pariaszewskim, dyrektorem Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prezes NRA i dyrektor Pariaszewski rozmawiali o możliwości umieszczenia w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, wydanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zdigitalizowanej wersji legitymacji adwokackiej i legitymacji aplikanta adwokackiego w postaci usługi cyfrowej, która byłaby dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS, jako alternatywna wersja legitymacji.

Omawiano także możliwość wykorzystania tej aplikacji i zastosowanego w niej sposobu uwierzytelnienia, jako alternatywnego sposobu logowania do zasobów informatycznych Adwokatury

W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie roboczego zespołu, który opracuje szczegóły rozwiązań informatycznych, a także planowane jest podpisanie porozumienia w tym zakresie.   

mObywatel to cyfrowy portfel na dokumenty i usługi. Dzięki aplikacji można m.in. bezpiecznie pobrać i okazać swoje dane.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry