Rozmowy Prezesa NRA z Ministerstwem Finansów nt. "Polskiego ładu"

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 28 czerwca 2021 r. z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

Rozmowa koncentrowała się wokół zmian, które wprowadza program "Polski ład". Ustalono, że zostanie powołany zespół roboczy, złożony z adwokatów i przedstawicieli ze strony ministerstwa, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, w tym wypracowanie regulacji obniżających obciążenia podatkowe wprowadzane w ramach planowanych zmian w systemie podatków dochodowych.

Planowane jest także zawarcie porozumienie samorządu adwokackiego z Ministerstwem Finansów o współpracy, przede wszystkim w zakresie prowadzenia konsultacji pre-legislacyjnych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów.

Prezes NRA i wiceminister Sarnowski rozmawiali też o opracowaniu dla adwokatów podręcznika (handbooka) „Polskiego ładu”, który będzie zawierał niezbędne informacje o wprowadzanych zmianach podatkowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski