Rozmowy prezesa NRA z MZ na temat zmian w programie szczepień

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, 19 kwietnia br. odbył kolejną rozmowę z minister Anną Goławską, podsekretarz stanu Ministerstwa Zdrowia, na temat zmian w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

Prowadzone rozmowy dotyczą stworzenia dla samorządu adwokackiego, w tym dla adwokatów i aplikantów adwokackich z wszystkich izb adwokackich, możliwości przeprowadzenia szczepień przeciw COVID-19 na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy. O szczegółach poinformujemy po zakończeniu rozmów.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry