Rozmowy Prezesa NRA z posłami ws. współpracy przy inicjatywach legislacyjnych

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań ze wszystkimi klubami parlamentarnymi, spotkał się 19 maja 2021 r. z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Lewicy posłem Krzysztofem Gawkowskim oraz z wiceprzewodniczącym tego klubu, posłem Krzysztofem Śmiszkiem.

Rozmowy dotyczyły możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA. Omówiono bieżące projekty legislacyjne, a także zakres współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry