Rozmowy Prezesa NRA z Rządowym Centrum Legislacji

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 29 czerwca z Krzysztofem Szczuckim, prezesem Rządowego Centrum Legislacji.

Było to kolejne z cyklu spotkań, których celem jest nawiązywanie współpracy w zakresie działalności legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie dotyczyło także możliwości organizowania szkoleń dla adwokatów i aplikantów adwokackich z zakresu szeroko rozumianej działalności legislacyjnej, w tym z zakresu techniki legislacyjnej. Podczas spotkania uzgodniono możliwości zawarcia ramowego porozumienia o współpracy.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry