Rozmowy z MS i senatorami dot. zmian w ustawie o zmianie ustawy – Kpc (druk sejmowy nr 899; druk senacki 384)

W związku z trwającymi w Senacie pracami nad nowelizacją kpc, dotyczącą m.in. doręczeń elektronicznych, adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, odbył 12 maja 2021 r. kolejne rozmowy z wiceminister Katarzyną Frydrych, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz z senatorami: Aleksandrem Pociejem i Krzysztofem Kwiatkowskim.

Rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze i mają merytoryczny, konstruktywny charakter. Zarówno ministerstwo, jak i senatorowie biorą pod uwagę poprawki proponowane przez samorząd adwokacki i samorząd radcowski.

W pracach nad zmianami w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 384 – projektowany art. Art. 15zzs9), Adwokatura współpracuje z samorządem radcowskim, reprezentowanym przez r.pr. Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Ze strony samorządu adwokackiego w pracach nad zmianami bierze udział także wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA adw. Dariusz Goliński.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry