Rozmowy z RPO o dalszej współpracy z Adwokaturą

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Bartosz Tiutiunik, wiceprezes NRA i adw. Natalia Klima-Piotrowska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA, spotkali się 13 października z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. Marcinem Wiąckiem.

Podczas spotkania rozmawiano o płaszczyznach współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Naczelną Radą Adwokacką, podsumowując dotychczasowe wspólne działania i omawiając przyszłe.

Obie strony podkreślały potrzebę i chęć wspierania inicjatyw legislacyjnych. W tym kontekście omówiono funkcjonowanie i projekty zmian w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wysokość stawek dla pełnomocników za pomoc prawną świadczoną z urzędu.

Poruszono też tematy dotyczące kwestii ustrojowych i obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w kontekście Krajowej Rady Sądownictwa oraz umocowania i działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Rzecznik Praw Obywatelskich z zainteresowaniem odniósł się do problemu widzeń adwokackich w jednostkach penitencjarnych oraz dotychczasowych działań i interwencji, jakie podjęte zostały ze strony Adwokatury w sprawie utrudniania adwokatom i radcom prawnym udzielania pomocy prawnej na terenach objętych stanem wyjątkowym przy granicy polsko-białoruskiej – zarówno imigrantom, jak i obywatelom polskim.

 

 

fotografia: biuro RPO

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry