Rozpoczął się Kongres Prawników Polskich w Katowicach

W Katowicach rozpoczął się Kongres Prawników Polskich. Ponad 1500 uczestników rozmawiać będzie o reformie wymiaru sprawiedliwości.

Kongres otworzyli prezesi trzech środowisk prawniczych: adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, reprezentujący organizatorów. 

Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, otwierając Kongres zwrócił uwagę, że jego nazwisko „Trela”, od końca czyta się „alert”, czyli stan gotowości do działania. I do takiego wspólnego działania na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości są gotowi organizatorzy Kongresu – adwokaci, sędziowie i radcy prawni. Zaznaczył, że prawnicy mają różne punkty widzenia na pracę sądów, znają trudności z jakimi borykają się zarówno sędziowie, jak i pełnomocnicy klientów, ale wszyscy pamiętają, że najważniejsi są obywatele, bo to dla nich jest wymiar sprawiedliwości. Podkreślił, że Kongres jest miejscem dyskusji nad wszystkimi mankamentami dotykającymi prace sądów oraz sposobami ich usunięcia, by sądy działały sprawnie, by wyroki zapadały w rozsądnym czasie.

Prezes Trela zwracał uwagę, że nie trzeba, a nawet nie wolno podejmować działań politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości. Są one bowiem antyobywatelskie, szkodzą i naruszają trójpodział władzy.

Korzystając z obecności mediów, adw. Jacek Trela zwrócił się do obywateli, by nie ulegali narracji, jaka ma miejsce w mediach – przedstawiająca pojedyńcze przykłady złych zachowań członków wymiaru sprawiedliwości jako obraz kondycji całego środowiska. Jego zdaniem, taka narracja jest nieprawdziwa, szkodliwa i burzy autorytet sądów, co z kolei będzie prowadzić do anarchii. "Poszkodowani będziemy wszyscy i ja, jako prezes NRA mówię stanowcze nie " - zakończył. 

W Kongresie biorą udział m.in. Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Koen Lenaerts, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor sędzia Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wraz z sędziami Sądu Najwyższego, sędzia Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wraz z członkami KRS-u, dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Stanisław Biernat – wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Wojciech Hermeliński – przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Draginja Nadaždin – szefowa polskiego oddziału Amnesty International, Nuria Diaz Abad, prezes Europejskiej Sieci Rad Sądowniczych, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, prof. Martin Krygier z z University of New South Wales (Sydney). Obecni są także przedstawiciele środowisk akademickich – krajowych i zagranicznych, przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, przedstawiciele Parlamentu i Europarlamentu, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sędziowie krajowych i międzynarodowych sądów, członkowie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia oraz adwokaci i radcy prawni, wśród których są dziekani izb. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/