Rozpoczęły się egzaminy adwokackie

Do trwającego cztery dni egzaminu zawodowego przystąpi 2300 osób – 2150 aplikantów adwokackich i 150 osób uprawnionych z innych tytułów.

Dzisiaj zdający będą rozwiązywać zadania z zakresu prawa karnego, jutro z cywilnego i rodzinnego, w czwartek zmierzą się z zadaniami z zakresu prawa gospodarczego, a w piątek z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu wykonywania zawodu adwokata i zasad etyki. Ten ostatni blok pojawia się na egzaminie po raz pierwszy, w związku ze zmianą wprowadzona ustawą Poa z 13 czerwca 2013 r.

Egzaminy odbywają się w 34 komisjach w 13 miastach. W skład każdej komisji wchodzi 8 osób – 4 przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości oraz 4 przedstawicieli samorządu adwokackiego.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych pisemnie lub przy użyciu komputera. Zdecydowana większość – ok. 99% wybrała możliwość rozwiązywania zadań za pomocą komputera.  

Egzaminy zawodowe zdają również kandydaci do zawodu radcy prawnego. Chętnych jest 3200 osób, z czego 2840 to aplikanci radcowscy a 360 to osoby uprawnione z innych tytułów.

W ubiegłym roku do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2341 osób. Zdało 1769.

Za wszystkich zdających trzymamy kciuki! 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry