Rozwój współpracy między NRA a Uniwersytetem Warszawskim

W związku z podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką  i Uniwersytetem Warszawskim, 11 stycznia 2023 r na Wydziale Prawa i Administracji UW odbyło się robocze spotkanie, którego celem było zdefiniowanie konkretnych obszarów współpracy w najbliższym roku.

Ze strony NRA w spotkaniu uczestniczyła adwokat Dorota Kulińska i adwokat Magdalena Szkudlarek–Nowak. Uniwersytet Warszawski reprezentowali:  prof. Tadeusz Zembrzuski (Członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne na UW, Członek Rady Dydaktycznej na WPiA UW, koordynator współpracy z NRA i organizator spotkania), prof. Robert Grzeszczak (Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny), dr Valeri Vachev (Kierownik Studiów), prof. Krzysztof Koźmiński (Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk) oraz  prof. Marcin Dziurda oraz mgr Marianna Iaroslavska, która podjęła się sporządzenia podsumowania całego spotkania.

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Samorządu Studentów UW i Koła Naukowego Prawa Procesowego na WPiA UW.

W trakcie dyskusji przedstawiciele studentów zaproponowali podjęcie współpracy obu instytucji w zakresach, które najczęściej budzą zainteresowanie studentów stojących przed wyborem zawodowej ścieżki rozwoju po ukończeniu studiów. Zgodnie stwierdzono, że na dzień dzisiejszy wiedza i świadomość studentów co do specyfiki i zasad wykonywania różnych zawodów prawniczych, w tym adwokata nie jest wystarczająca, a zgłoszone inicjatywy zmierzają właśnie do przybliżenia studentom wiedzy o tym zawodzie. Celem podejmowanych inicjatyw byłoby przybliżenie  specyfiki, piękna, ale i trudności oraz ograniczeń jakie niesie za sobą wybór zawodu adwokata. 

W związku z tym przyjęto do realizacji w najbliższym roku następujące projekty:

1.Przeprowadzenie przez przedstawiciela NRA w semestrze zimowym wykładu dla studentów dot. prezentacji zawodu adwokata w ramach przedmiotu „System prawny i zawody prawnicze” dla studentów I roku na kierunku prawo;

2.Dzień adwokata na Uniwersytecie, który obejmował będzie konferencję/kilkugodzinne spotkanie z przedstawicielami adwokatury celem kompleksowej prezentacji zawodu i jego wykonywania, w tym kształtu i przebiegu aplikacji. Wstęp wolny, bez rejestracji;

3.Stworzenie mechanizmu ułatwiającego studentom praktyki w kancelariach adwokackich;

4.Współorganizowanie dla studentów warsztatów praktycznych w sądzie: „Adwokat w akcji”;

5.Umożliwienie studentom, gościnnego (jednorazowego) udziału w zajęciach prowadzonych na aplikacji adwokackiej. Zajęcia miękkie lub merytoryczne – w tym takie, których nie ma w programie studiów (np. funkcjonowanie samorządów zawodowych, retoryka i emisji głosu, konstrukcja przemówienia adwokackiego, etyka zawodowa);

6.Organizacja cyklu warsztatów - spotkań z udziałem wybranych przedstawicieli Adwokatury, którzy mieli okazję brać udział w postępowaniach o istotnym znaczeniu społecznym. Celem takich spotkań byłoby ukazanie studentom specyfiki prowadzenia tego typu spraw z punktu widzenia profesjonalisty.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski