Rusza kolejna edycja konkursu Adwokatka Roku


Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA zapraszają na czwartą edycję konkursu "Adwokatka Roku". Zgłoszenia należy przesyłać od 15 stycznia do 15 lutego 2021 r.

Do nagrody można zgłaszać Panie Mecenas, które w danym roku kalendarzowym wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

Zgłoszenia do 15 lutego 2019 r. mogą składać same kandydatki, a także inne osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym między innymi organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej i wszelkie inne, jak nieformalne ruchy społeczne czy grupy osób fizycznych. Zwyciężczynię wybierze Kapituła konkursu.

Przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia i wyróżnienia pracy adwokatek, co winno przyczynić się do ich aktywizacji w ramach prowadzonych przez nie zarówno praktyk zawodowych, jak i pracy naukowej, a także zgodnie z treścią uchwały nr 24/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z 26 listopada 2016r., stanowi realizację nałożonego na Naczelną Radę Adwokacką zalecenia podjęcia działań zmierzających do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej.

Pomysłodawcą i organizatorem nagrody jest Zespół ds. Kobiet przy NRA.

Dotychczasowymi laureatkami nagrody są: adw. Paulina Kieszkowska-Knapik (2017), adw. Anna Mazurczak (2018) i adw. Krystyna Burska (2019).

Kandydatury za pomocą formularza zgłoszeń, prosimy nadsyłać na adres mailowy dzial.osobowy@nra.pl. Do dokumentów należy załączyć zdjęcie kandydatki w osobnym pliku w formacie jpg oraz zgodę kandydatki na przetwarzanie danych.

(pobierz formularz zgłoszeniowy)

(pobierz zgodę kandydatki na przetwarzanie danych)


(zobacz regulamin Nagrody)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry