Ruszyła strona XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury

Ruszyła strona internetowa XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury, który rozpocznie się 19 marca 2021 r. w Bydgoszczy.

Adres strony to www.kza.adwokatura.pl

W zakładce "Przepisy" zamieszczone są: ustawa Prawo o Adwokaturze, Regulamin KZA oraz uchwała zmieniająca regulamin KZA.

W zakładce "Materiały przedzjazdowe" zamieszczono m.in. porządek obrad Krajowego Zjazdu Adwokatury, Sprawozdanie organów Adwokatury wraz ze stanowiskiem Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz uchwały zwołujące Krajowy Zjazd Adwokatury 2021.

Czytelnicy znajdą także biogramy kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej.

W zakładce "delegaci" sukcesywnie dodawane są biogramy delegatów, opracowywane we współpracy z izbami adwokackimi.

Strona przedstawia też logo Zjazdu. Nawiązuje ono do jednego z najważniejszych symboli miasta, w którym odbędzie się KZA – bydgoskiej „Łuczniczki”. Młoda kobieta strzelająca z łuku pierwotnie strzegła nieistniejącego już gmachu Teatru Miejskiego. Dziś ubrana w togę metaforycznie nawiązuje do hasła Zjazdu: “Adwokatura: celujemy w przyszłość”, przypominając iż mimo, że często bardzo się różnimy w kwestii poglądów to nasz cel pozostaje ten sam – silna, niezależna i zjednoczona Adwokatura gotowa stawić czoła wyzwaniom przyszłości - czytamy na stronie KZA.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry