Rząd ustala stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o policji

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 21 sierpnia 2015 odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnienia projektu stanowiska Rządu wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. NRA reprezentowali adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA oraz adw. Małgorzata Mączka – Pacholak z Komisji Praw Człowieka przy NRA.

Uczestnicy spotkania przez wiele godzin dyskutowali nad projektem. NRA jeszcze raz przedstawiła swoje krytyczne stanowisko w stosunku do proponowanych zmian w przepisach, które umożliwią naruszanie tajemnicy m.in. adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, doradcy podatkowego, lekarskiej oraz dziennikarskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Rządowego Centrum Legislacji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Zobacz też:  NRA apeluje do posłów o zaniechanie prac nad nowelizacją ustawy o policji

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry