Sejm uwzględnił propozycje NRA w nowelizacji KPA

Sejm przyjął na 39. posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Zostały w niej uwzględnione propozycje Naczelnej Rady Adwokackiej o charakterze pro obywatelskim i pro adwokackim. 

W pracach legislacyjnych nad tą nowelizacją z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej brali udział adw. dr Karol Pachnik i adw. Dariusz Goliński, pełnomocnicy Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej ds. legislacji. Złożone przez nich i uwzględnione przez Sejm propozycje:

- sobota w KPA została uznana za dzień równy dniu ustawowo wolnemu od pracy, a termin wypadający obywatelowi w sobotę przechodzi na kolejny dzień roboczy;

- wniesienie skargi bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego powoduje zachowanie terminu (liczy się dzień nadania skargi do WSA).

Ustawa czeka teraz na podpis Prezydenta RP. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski