Senat poparł postulat NRA ws pełnomocnictw w sprawach podatkowych

Senat podczas posiedzenia plenarnego wprowadził poprawkę do nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którą w roli pełnomocnika w sprawach podatkowych będzie mógł występować adwokat lub radca prawny. Taki postulat wysuwała Adwokatura.

W przypadkach nagłych, gdy nie można ustalić miejsca pobytu podatnika, jako jego pełnomocnik wystąpić będzie mógł krewny podatnika, doradca podatkowy, adwokat lub radca prawny.

Taki postulat Adwokatury przedstawił adw. Rafał Dębowski, sekretarza NRA, podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu 28 lipca br.

Zmiana uprawniająca adwokatów i radców prawnych do bycia pełnomocnikami w sprawach podatkowych musi jeszcze zatwierdzić Sejm.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry