Senat przyjął projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej bez poprawek

Adw. Jacek Trela, prezes NRA wziął udział 9 lipca w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, podczas której rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Po dyskusji, Komisja przyjęła ustawę bez poprawek stosunkiem głosów – 3 za (senatorowie PiS), 0 przeciw i 4 wstrzymujące się (senatorowie Platformy Obywatelskiej).

Posiedzenie 9 lipca prowadził zastępca przewodniczącego Komisji senator Andrzej Pająk.

Na posiedzeniu głos zabrał adw. Jacek Trela, prezes NRA, który zwrócił uwagę, że kwestia zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga poważnego podejścia. Zaznaczył, że definicja osobu uprawnionej do tej pomocy, czyli każdy kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie pokryć kosztów porady prawnej, jest niezwykle szeroka i daje pole do nadużyć. Samorządy prawnicze – adwokacki i radcowski – nie tyle chcą ją zawęzić, co sprawić, by środki publiczne przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną były wydawane racjonalnie. To niemałe pieniądze – rocznie około 100 mln zł. Prezes NRA powiedział, że samorząd adwokacki jest za tym, by w ustawie zamieścić kryterium dochodowe dla osób uprawnionych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub element weryfikujący prawdziwość oświadczenia woli o braku możliwości opłacenia porady prawnej. Adw. Jacek Trela argumentował, że koszt godzinnej porady prawnej na wolnym rynku to 100-150 zł. Koszt godziny porady prawnej w systemie nieodpłatnej porady prawnej to 63 zł brutto, płacone adwokatowi bądź radcy prawnemu z budżetu państwa. Wyraził przekonanie, że biorąc pod uwagę rynkowe ceny godziny porady prawnej, kryterium dochodowe jest zasadne i daje gwarancję racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi.

W dyskusji brali udział również wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych r.pr. Leszek Korczak, podsekretarz stanu Anna Surówka-Pasek ze współpracownikami (Kancelaria Prezydenta RP), sekretarz stanu Paweł Szefernaker ze współpracownikami (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Obecni senatorowie nie zgłosili się do dyskusji.

Senator Andrzej Pająk zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jego wniosek przegłosowano stosunkiem głosów: 3 za, 0 przeciw i 4 wstrzymujące się.

11 lipca, na połączonym posiedzeniu senackich Komisji Praw Człowieka, praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęto projekt ustawy również bez poprawek.

Na posiedzeniu plenarnym Senatu za ustawą głosowało 57 senatorów, przeciw – 6, wstrzymało się 16. 

Wymieniamy sześciu senatorów, którzy głosowali przeciwko, dziękując im za racjonalne podejście do problemu: senator Jerzy Fedorowicz, senator Kazimierz Kleina, senator Aleksander Pociej, senator Sławomir Rybicki, senator Waldemar Sługocki, senator Barbara Zdrojewska.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry