Skarga na inwigilację w Polsce przed ETPCz

  • Rozprawa przeciwko Polsce w sprawie inwigilacji odbyła się 27 wrzesnia 2022 r. przed Wielką Izbą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
  • Pełnomocniczką skarżących jest adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, wiceprzewodnicząca Komisji Praw człowieka przy NRA.
  • W sprawie została złożona przez Naczelną Radę Adwokacką opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) opracowana przez adw. prof. Jacka Skrzydło z Komisji Praw Człowieka NRA oraz adw. Szymona Byczko.

 

Inicjatorami skargi są adw. Mikołaj Pietrzak – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz działacze Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i fundacji Panoptykon: adw. Dominika Bychawska-Siniarska, Barbara Grabowska-Moroz, Wojciech Klicki i Katarzyna Szymielewicz, którzy na przełomie 2017 i 2018 roku złożyli do ETPC skargi zarzucając naruszenie prywatności (Art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji) w związku z inwigilacją prowadzoną przez służby specjalne na podstawie ustawy o Policji oraz ustawy antyterrorystycznej.

W skardze złożonej przez adw. Mikołaja Pietrzaka wskazano że niekontrolowana inwigilacja może doprowadzić do naruszenia tajemnicy adwokackiej, zatem godzi nie tylko w prawo do prywatności, ale także w prawa i wolności jego klientów.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski