SN: partnerzy w związkach jednopłciowych są osobami najbliższymi

Sąd Najwyższy uznał 25 lutego, że osoby pozostające w jednopłciowych konkubinatach są dla siebie osobami najbliższymi. Czyli między innymi przysługuje im prawo do odmowy składania zeznań w postępowaniu karnym, gdy oskarżonym jest partner lub partnerka. 

Pytanie prawne o związki jednopłciowe zadała Sądowi Najwyższemu Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes SN. W pytaniu chodziło o rozbieżność w wykładni prawa, występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, w zakresie dotyczącym następujących zagadnień prawnych: czy odmienność płci jest warunkiem pozostawania we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 paragraf 11 k.k.? oraz jakiego rodzaju więzi charakteryzują stan wspólnego pożycia w rozumieniu art. 115 paragraf 11 k.k.?

Opinię w tej sprawie złożyła Naczelna Rada Adwokacka.

(zobacz opinię)

NRA przypomina w niej między innymi, że "związki tej samej płci znajdują się pod ochroną art. 8 Konwencji, zaś zróżnicowanie sytuacji osób wyłącznie z uwagi na orientację seksualną stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji z art. 14 Konwencji. (...) W świetle gwarantowanych Konwencją prawa do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego, i zakazu dyskryminacji, odmienność płci nie jest warunkiem pozostawania we wspólnym pożyciu."


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/