Spotkanie kierowników doskonalenia zawodowego - relacja

16 kwietnia 2021r. odbyło się zebranie kierowników doskonalenia zawodowego zorganizowane na platformie zoom, przez adw. dr Agnieszkę Zemke-Górecką, wiceprezes NRA.

W zebraniu wziął udział nowo wybrany przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego - adw. Grzegorz Kopeć.

Kluczowymi zagadnieniami poruszanymi przez kierowników komisji doskonalenia zawodowego były:
- kwestia stworzenia bazy wykładowców wraz z listą zagadnień i zakresem szkoleń prowadzonych przez poszczególnych wykładowców, tak aby każda Izba mogła korzystać ze sprawdzonych szkoleniowców. Zwrócona została uwaga na kwestię ewentualnego utrwalania (nagrywania) szkoleń i rozpowszechniania nagrań wśród innych izb, przy czym podkreślono konieczność uregulowania materii związanej z prawami autorskimi i ewentualnymi wyższymi kosztami takich szkoleń.

- zwrócona została uwaga na problem adwokatów starszego pokolenia, którzy mogą borykać się z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Jak zaznaczono część kolegów starszego pokolenia zgłasza problemy z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi internetowych, udziałem w rozprawach online, możliwością uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych w trybie zdalnym. Podkreślona została potrzeba przeszkolenia starszych kolegów poprzez np. przygotowanie instrukcji krok po kroku (podręcznika) jak korzystać z narzędzi internetowych, jak wziąć udział w rozprawie zdalnej, jak odbyć szkolnie online.

- wskazano również na fakt współpracy niektórych sąsiadujących ze sobą Izb, w zakresie szkolenia zawodowego, polegającej na udostępnianiu sobie nawzajem szkoleń, umożliwianiu wzięcia udziału adwokatom ze współpracujących Izb w organizowanych szkoleniach, w przekazywaniu informacji na temat szkoleń. Zagadnienie to spotkało się z uznaniem i zainteresowaniem wśród uczestniczących w zebraniu. Przy okazji dostrzeżono rozbieżności w możliwościach szkoleniowych, które są uzależnione od wielkości Izby, a które mogą, jak zauważono, być rozwiązane właśnie przez między izbową współpracę.

Zebranie ocenione zostało przez uczestników jako potrzebna platforma do wymiany dotychczasowych doświadczeń, jak również rozwoju w zakresie doskonalenia zawodowego.

Przewodniczący Komisji adw. Grzegorz Kopeć wskazał na zasadność organizowania cyklicznych spotkań kierowników doskonalenia zawodowego, co pozwoli w większym zakresie realizować zadania komisji.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry