Spotkanie Komisji Edukacji Prawnej NRA

Pierwsze w tej kadencji posiedzenie Komisji Edukacji Prawnej NRA odbyło się 1 marca w siedzibie biura Naczelnej Rady Adwokackiej. 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Komisji oraz jeje opiekun, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, przewodnicząca poprzedniej kadencji. Pani mecenas aktywnie uczestniczyła w obradach, dzieląc się nie tylko swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, ale również zgłaszając propozycje programowe.

Z uwagi na szeroki zakres działania Komisji, zgromadzeni wybrali ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego: adw. Sylwię Gregorczyk-Abram (izba warszawska) i adw. Marcina Derlacza (izba pomorska) oraz sekretarza adw. Marcjannę Dębską-Koniecek (izba warszawska).

Zebrani zwrócili uwagę na to, że komisje edukacji prawnej istnieją w niektórych tylko izbach i celowym będzie zwrócenie się do wszystkich okręgowych rad adwokackich o ich powołanie. Jednym z zadań Komisji Edukacji Prawnej (KEP) będzie – poza oczywistą autonomią komisji izbowych – pomoc programowa i ewentualna koordynacja działań.

Podkreślić należy, że część członków KEP brała już udział w pracach w poprzedniej kadencji i pozytywnie oceniła współpracę z adwokatami nie tylko ze swoich izb. Głównym, choć nie jedynym, adresatem działań Komisji będzie młodzież ze szkół średnich. Zauważyć należy, że w kilku izbach wypracowano schematy prowadzenia zajęć z młodzieżą, a niekwestionowanym liderem w tej materii jest izba pomorska.

Komisja zwróci się do dziekanów z prośbą o możliwość wykorzystania wypracowanych w izbach materiałów i konkretnych rozwiązań w skali całego kraju. Z uwagi na fakt, że ze względów organizacyjnych, nie wszystkie izby mają swoich przedstawicieli w KEP, zgromadzeni postanowili w połowie września (prawdopodobnie w dniach 14 -15) zorganizować otwarte posiedzenie Komisji wraz z przedstawicielami wszystkich izb, połączone z konferencją tematyczną.

Wskazano także na konieczność współpracy z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, bowiem edukacja prawna jest ściśle związana z wizerunkiem Adwokatury. W szczególności wspólnym działaniem, wypracowanym jeszcze w tym roku, będzie szeroko rozumiana kampania edukacyjna i wizerunkowa w 100-lecie istnienia Adwokatury i jej samorządu, które przypada w 2018 r. Celem będzie podkreślenie niezwykle istotnej, choć służebnej roli adwokatów w odniesieniu do każdego obywatela.

adw. Andrzej Grabiński
Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy NRA


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/