Spotkanie Młodych Adwokatów z prezesem NRA


Grupa PrawoRządni zorganizowała 23 lipca spotkanie Młodych Adwokatów z prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Andrzejem Zwarą. W spotkaniu wzięli udział adwokaci z izby warszawskiej oraz krakowskiej. 

Celem spotkania było stworzenie platformy współpracy pomiędzy najmłodszymi członkami izb adwokackich oraz dyskusja nad wyzwaniami, które wiążą się z rozpoczynaniem wykonywania zawodu adwokata. Rozmowy toczyły się także w związku ze zbliżającym się Krajowym Zjazdem Adwokatury. Gościem spotkania był prezes NRA adw. Andrzej Zwara, który m.in. podzielił się wspomnieniami z czasów, gdy sam odbywał aplikację adwokacką oraz zaczynał pracę w zawodzie i porównywał tamten okres z obecnymi realiami. Mówił także o tym, że nie da się wprowadzić do samorządu adwokackiego w Polsce mechanizmów funkcjonowania samorządów adwokackimi innych krajów, ze względu na różną rzeczywistość społeczno-polityczną. Zaznaczał, że polski samorząd powstawał głównie po to, by umożliwić adwokatom odpowiedzialne działania na rzecz społeczeństwa. Prezes NRA zachęcał młodych adwokatów do angażowania się w życie samorządowe, do budowania wspólnoty oraz do solidarnego wspierania aktywnych członków samorządu, którzy mają pomysły i chęci do ich realizowania.

Rozmowa toczyła się m.in. wokół kwestii skutków otwarcia zawodu oraz potrzeby prowadzenia kampanii wizerunkowych i edukacyjnych.

Organizatorami spotkania byli: adw. Przemysław Barchan, adw. Kuba Bartosiak, adw. Andrzej Bieńkowski, adw. Andrzej Chudy, adw. Maciej Górski, adw. Jacek Mikołajonek, adw. Marcin Zadrożny. 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/