Spotkanie noworoczne w Warszawskim Sądzie Okręgowym


Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie odbyło się 13 stycznia. W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczył adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA.

Na spotkanie przybyli przewodniczący wydziałów, sędziowie, dyrekcja sądu i pracownicy administracji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawieciele Prokuratury, Sądu Apelacyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa i zawodów prawniczych. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, który w imieniu Prezydium NRA jest w stałym kontakcie roboczym z kierownictwem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Spotkanie rozpoczęła sędzia Małgorzata Kluziak, prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, która podziękowała wszystkim zaangażowanym instytucjom za okazywane cały rok wsparcie. Nadmieniła, że oddawane są do użytkowania kolejne wyremontowane skrzydła gmachu. Są wyremontowane korytarze, sale rozpraw i pokoje narad. Pani Prezes wskazała, że kierownictwo stara się zadbać o przywrócenie gmachowi wystroju z okresu przedwojennego, rzecz jasna z uwzględnieniem nowoczesnych udogodnień. Podziękowała dyrektorowi sądu - Dorocie Ludwiniak i jej współpracownikom za ogromne zaangażowanie w remont gmachu.

Po krótkich życzeniach i wystąpieniach gości, uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu dzieci z Ogniska Muzycznego.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/