Spotkanie pionu dyscyplinarnego Adwokatury w Mrągowie

Spotkanie pionu dyscyplinarnego Adwokatury miało miejsce 24-25 maja w Mrągowie. Wzięli w nim udział: adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, jej zastępcy oraz rzecznicy dyscyplinarni izb adwokackich, a także adw. Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, sędziowie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz prezesi sądów dyscyplinarnych izb adwokackich. W ramach spotkania miała też miejsce coroczna narada rzeczników dyscyplinarnych.

Gośćmi spotkania byli adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, członek NRA, adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA, dziekan ORA w Białymstoku, adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA.

W piątek rzecznicy dyscyplinarni oraz sędziowie dyscyplinarni  dyskutowali o wykorzystaniu mediacji w postępowaniach dyscyplinarnych. Wykład w tym przedmiocie wygłosiła prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA adw. Agnieszka Zemke-Górecka. W drugiej części obrad adwokat Mirosława Pietkiewicz, przewodnicząca Centralnego Zespołu Wizytatorów, członek NRA, przedstawiła zagadnienie wizytacji w pionu dyscyplinarnego izb adwokackich.

W sobotę uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu adwokata dra Wojciecha Marchwickiego, sędziego WSD nt. konfliktu interesu w orzecznictwie. Następnie odbył się panel dyskusyjny „Przegląd orzecznictwa”, który poprowadzą adwokat Jacek Ziobrowski, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz adwokat Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

W drugiej części sobotniego spotkania  miał miejsce wykład dotyczący zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz statusu prawnego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu w wybranych orzeczeniach Sądu Najwyższego na przykładzie obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów, który zaprezentował  adwokat Przemysław Rosati, członek NRA. Zebrani wysłuchali także wykładu adw. Anisy Gnacikowskiej, zastępcy sekretarza NRA, dotyczący zakresu działania referatu skarg ORA i NRA, kwestii właściwej kwalifikacji pism oraz zasad przekazywania skarg do rzecznika dyscyplinarnego.

W sobotę odbyła się także coroczna narada rzeczników dyscyplinarnych, która była połączona z panelem dyskusyjnym. Głównym przedmiotem narady było omówienie zagadnień związanych ze stosowaniem nowego regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski