Spotkanie Porozumienia samorządów i zawodów prawniczych

Spotkanie Porozumienia Samorządów i Zawodów Prawniczych odbyło się 24 czerwca. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. 

Podczas spotkania została zaakceptowana przez wszystkich uczestników treść deklaracji Porozumienia, które ma stworzyć wspólną platformę działania dla stowarzyszeń prawniczych i korporacji zawodowych prawników. Uczestnicy spotkania zgodnie poparli inicjatywę i ustalili, że formalne porozumienie zostanie uroczyście podpisane oraz ogłoszone z udziałem mediów 24 września.

Do tego czasu trwać będzie dyskusja nad zasadami działania Porozumienia w oparciu o zaproponowany statut. Jednocześnie nadal oczekiwane są propozycje merytoryczne do dyskusji o charakterze długofalowym od wszystkich stowarzyszeń prawniczych zainteresowanych wspólnym przedsięwzięciem. Obydwie te kwestie będą przedmiotem roboczego spotkania zaplanowanego na 9 września.

Deklarację przystąpienia do Porozumienia złożyła Naczelna Rada Adwokacka, Stowarzyszenie Sędziów Iustitia, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych, Krajowa Rada Komornicza, Stowarzyszenie Amicus Curiae, Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, środowiska akademickie Uniwersytetu Warszawskiego, referendarze sądowi. Oczekiwane są kolejne zgłoszenia. 

Uczestnicy spotkania pracowali też nad stanowiskiem wobec ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które pierwotnie wystosowała Naczelna Rada Adwokacka, krytykując proponowane przez Parlament rozwiązania. Inicjatywa NRA otrzymała poparcie, ustalono też, że zostanie ona przyjęta jako pierwsze publicznie prezentowane, wspólne stanowisko Porozumienia. Uznano, że dynamika prac legislacyjnych powoduje, iż zajęcie wspólnego stanowiska powinno nastąpić już teraz. W związku z tym, że Porozumienie nie ma jeszcze bytu formalnoprawnego ustalono, że stanowisko będzie poparte przez poszczególne organizacje.

(zobacz projekt deklaracji)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry