Spotkanie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

Przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych, tworzący Porozumienie, spotkali się 25 października br. w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, złożył obecnym życzenia z okazji Europejskiego Dnia Prawnika. W tym roku EDP przebiega pod hasłem "Nie ma sprawiedliwości bez niezależnych prawników".

W spotkaniu uczestniczyła także adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, przewodnicząca Komisji Współpracy Zawodów Zaufania Publicznego NRA.

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przedyskutowało projekty stanowisk:

- o konieczności podjęcia natychmiastowych działań w sprawie urealnienia stawek za pomoc prawną udzielaną z urzędu (inicjatywa Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”.)

- w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2021 r. w sprawie kryzysu praworządności w Polsce i nadrzędności prawa UE  (inicjatywa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia").

Z uwagi na konieczność uzyskania aprobaty organów kolegialnych, które reprezentują członkowie Porozumienia, dyskutowane stanowiska zostaną przyjęte w terminie późniejszym.

Podczas spotkania zostały też omówione istotne kwestie dla funkcjonowania zawodu sędziego, adwokata, radcy prawnego, komornika i notariusza.

 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 grudnia br.

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry