Spotkanie prezesa NRA i Rzecznika Praw Obywatelskich

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 30 marca br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem.

Rozmowa dotyczyła roli Adwokatury w przestrzeni publicznej i działań wspierających obywateli w ramach zadań Adwokatury i jej samorządu.

Dr. hab. Adam Bodnar, RPO, wystosował list gratulacyjny z okazji wyboru adw. Przemysława Rosatiego na prezesa NRA. "Z wielkim uznaniem przyjmuję ten wybór, biorąc pod uwagę Pana dotychczasowy dorobek, jak i niezwykle wysokie kompetencje. Bardzo się cieszę, że Pana misja budowania nowoczesnego i otwartego na potrzeby społeczne samorządu adwokackiego zyskała akceptację środowiska. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, uważam, że istnieje dzisiaj szczególna potrzeba integracji środowiska prawniczego, które odgrywa niezwykle istotną rolę w ochronie praworządności i praw obywatelskich." - czytamy w liście.

(czytaj list gratulacyjny RPO dla prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski