Spotkanie prezesa NRA i Rzecznika Praw Obywatelskich

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 30 marca br. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem.

Rozmowa dotyczyła roli Adwokatury w przestrzeni publicznej i działań wspierających obywateli w ramach zadań Adwokatury i jej samorządu.

Dr. hab. Adam Bodnar, RPO, wystosował list gratulacyjny z okazji wyboru adw. Przemysława Rosatiego na prezesa NRA. "Z wielkim uznaniem przyjmuję ten wybór, biorąc pod uwagę Pana dotychczasowy dorobek, jak i niezwykle wysokie kompetencje. Bardzo się cieszę, że Pana misja budowania nowoczesnego i otwartego na potrzeby społeczne samorządu adwokackiego zyskała akceptację środowiska. Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, uważam, że istnieje dzisiaj szczególna potrzeba integracji środowiska prawniczego, które odgrywa niezwykle istotną rolę w ochronie praworządności i praw obywatelskich." - czytamy w liście.

(czytaj list gratulacyjny RPO dla prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego)

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry