Spotkanie Prezesa NRA z marszałek Sejmu Elżbietą Witek

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 28 września z marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek.

Adw. Rosati przedstawił Pani Marszałek propozycje systemowych zmian rynku świadczenia pomocy prawnej. Rozmowa dotyczyła też potrzeby zmian w  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz.U.2021.1613), tak by adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy nie mają siedzib zawodowych na terenie objętym stanem wyjątkowym, mogli świadczyć pomoc prawną także na tym obszarze. Jest to ważne dla zachowania prawa do obrony i dostępu do adwokata nie tylko imigrantów starających się o status uchodźcy, ale przede wszystkim obywateli polskich zamieszkujących tereny przygraniczne objęte stanem wyjątkowym.

Prezes NRA omówił z marszałek Witek propozycje punktowych zmian w ustawie Prawo o adwokaturze. Podczas rozmowy poruszono również kwestie związane z funkcjonowaniem i koniecznymi zmianami w zakresie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry