Spotkanie Prezesa NRA z Ministerstwem Sprawiedliwości nt. rynku pomocy prawnej oraz wynagrodzeń za urzędówki


Regulacja rynku świadczenia pomocy prawnej była tematem spotkania adw. Przemysława Rosati, prezesa NRA, z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem 22 lutego br.

Rozmowa - która odbyła się w ramach zaplanowanych spotkań Prezesa NRA - dotyczyła m.in. urealnienia wysokości wynagrodzeń za świadczenie pomocy prawnej z urzędu. Omówiono też kwestię rozszerzenia zastępstwa procesowego w sprawach karnych.

Prezes Rosati i wiceminister Warchoł przedyskutowali sprawy związane z uregulowaniem rynku świadczenia pomocy prawnej, a także postulaty zmian w ustawie Prawo o adwokaturze.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry