Spotkanie prezesa NRA z przedstawicielami Miasto Jest Nasze


Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 21 września  br. z Janem Śpiewakiem, przewodniczącym Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz Szymonem Wróblewskim, skarbnikiem tego stowarzyszenia.

Rozmowa dotyczyła procesów reprywatyzacyjnych w Warszawie oraz problematyki ochrony praw obywatelskich. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przedstawili Naczelnej Radzie Adwokackiej sytuacje jakie dotykają wielu mieszkańców reprywatyzowanych nieruchomości. Prezes NRA zapewnił, że Adwokatura nie tylko przeanalizuje uważnie wszystkie wskazane przez przedstawicieli Stowarzyszenia przypadki, ale odniesie się systemowo do problemu. Adw. Andrzej Zwara zapewnił też, że każde przypadki łamania prawa są dokładnie analizowane i prosił o informacje w celu podjęcia odpowiednich kroków.

- Dla środowiska adwokackiego bardzo ważne jest wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z reprywatyzacją w Warszawie i udziału adwokatów – powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Jan Śpiewak z kolei powiedział: - liczymy na to, że dzięki wsparciu NRA uda się wyjaśnić rolę prawników związanych z "dziką reprywatyzacją" i wyciągnąć konsekwencje wobec adwokatów łamiących zasady etyki zawodowej. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze liczy również na pomoc środowiska adwokackiego w przygotowywaniu rozwiązań systemowych i naprawianiu ludzkich krzywd spowodowanych dziką reprywatyzacją.

Prezes NRA zapowiedział również, że chciałby, by odbyły się podobne spotkania z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, przedstawicieli samorządu radców prawnych i notariuszy. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry