Spotkanie prezesa NRA z przedstawicielami Polska 2050

Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, spotkał się 26 kwietnia 2021 r. z przewodniczącą Koła Parlamentarnego Polska 2050 poseł Hanną Gill-Piątek oraz z przewodniczącym partii "Polska 2050 Szymona Hołowni" Michałem Kobosko.

Rozmowy dotyczyły możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym ewentualnego wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA.

Omówiono także sprawy bieżące, przede wszystkim możliwe w dalszym procesie legislacyjnym zmiany w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 21 kwietnia 2021 r. ustawie z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899; 1034 – projektowany art. Art. 15zzs9), przekazanej do dalszego procesu legislacyjnego w Senacie RP.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry