Spotkanie Prezesa NRA z wiceprzewodniczącym Koła Poselskiego Konfederacja

Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, w ramach zaplanowanych spotkań, rozmawiał 30 lipca br. z posłem Krzysztofem Bosakiem, wiceprzewodniczącym Koła Poselskiego Konfederacja.

Rozmowa dotyczyła możliwości i zakresu współpracy w ramach prac parlamentarnych, w tym wspierania inicjatyw legislacyjnych, które przygotowuje NRA.

Omówiono zakres współpracy z Instytutem Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA oraz bieżące projekty legislacyjne. Dyskusja dotyczyła także sytuacji związanej z Izbą Dyscyplinarną po niedawnych orzeczeniach TSUE i ETPCz.

Poruszono również temat Polskiego Ładu, skutków dla przedsiębiorców i adwokatów oraz możliwości dokonania zmian, które byłyby korzystne dla podatników, będących przedsiębiorcami.

Tematem rozmowy była też regulacja rynku świadczenia pomocy prawnej w Polsce.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry