Spotkanie przedstawicieli NRA z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się 21 czerwca w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej - adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA i adw. prof. Piotr Kardas, członek NRA.

Adwokaci przekazali Panu Prezydentowi sprawozdania z działalności  Adwokatury za rok 2015.

W Sali Chorągwianej Prezydent powitał członków delegacji Adwokatury oraz członków delegacji Krajowej Izby Radców Prawnych, z r. pr. Dariuszem Sałajewskim, prezesem KIRP, na czele. Po powitaniu delegacje wręczyły Prezydentowi sprawozdania.

Ponadto, w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej prezes NRA Andrzej Zwara przekazał Prezydentowi dwie książki wydane staraniem środowisk adwokackich: Wspomnienia Anieli Steinsbergowej oraz najnowszą publikację wydaną z Muzeum Auschwitz-Birkenau zatytułowaną „Polscy adwokaci  w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940-1945”. Prezydent otrzymał też dwa pamiątkowe zdjęcia z 6 marca 2010 r., kiedy został sfotografowany na Nadzwyczajnym Zjeździe Adwokatury z udziałem ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Następnie delegacje obu samorządów zostały zaproszone do Sali Niebieskiej, gdzie przy stole odbyły się rozmowy z Prezydentem.

Adw. Andrzej Zwara prezentując dokonania Adwokatury w roku 2015 oraz wskazał na potrzebę budowy państwa obywatelskiego, do czego Adwokatura Polska przykłada duże znaczenie. Prezes  NRA omówił kolejno przedsięwzięcia realizowane przez Naczelną Radę Adwokacką i Izby Adwokackie w Polsce, akcentując akcje edukacji prawnej, mające na celu budowę społeczeństwa świadomego swych praw i kreowanie kultury prawnej. Omówił też problematykę ograniczonego dostępu obywateli do sądu poprzez zawyżone wartości opłat sądowych i nadmiernie sformalizowane procedury. Wskazał, że ok. 80% wszystkich orzeczeń sądowych  w Polsce ma charakter proceduralny, a nie rozstrzygający. Omówił też bieżące problemy Adwokatury spowodowane dużą ilością młodych adwokatów przy niewydolnym modelu świadczeniu usług prawnych. Podał przykład niemiecki, gdzie poprzez rozwiniętą sieć ubezpieczeń prawnych obywatele są asekurowani od następstw prawnych, np. w przypadku utraty pracy. Ciężar opłat adwokackich przejmują wówczas ubezpieczyciele. Model taki, mimo prób podejmowanych przez NRA, nie znajduje w Polsce podatnego gruntu.  Wskazał też, że polski rynek prawny zdominowany jest przez wielkie zagraniczne kancelarie, które generują przychody równe ok. 50% wartości całego rynku usług prawnych w Polsce i wskazał, że jest to model kolonialny, który powoduje drenaż tego rynku. W tym miejscu Prezydent Andrzej Duda potwierdził spostrzeżenia Prezesa Zwary i stwierdził, że obecnie odchodzi się już od modelu wynajmowania zagranicznych kancelarii do obsługi prawnej spółek skarbu państwa. Prezes Zwara dodał, że polscy adwokaci wspierają Prezydenta i zaangażowali się w prace Prezydenckiego Biura Interwencji Prawnej.

Następnie głos zabrał adw. Bartosz Grohman wskazując również na dokonania Naczelnej Rady Adwokackiej na płaszczyźnie kulturalnej i roli Adwokatury w kształtowaniu postaw kulturalnych i patriotycznych. Wskazał na problem niskiej świadomości prawnej obywateli. Przypomniał, że Komisja Edukacji Prawnej NRA realizuje szeroko zakrojoną akcje edukacyjną również w szkołach podstawowych. Podał przykład zajęć z klasami I-III, podczas których adwokaci kształtują potrzeby zasięgania opinii adwokata przed powstaniem problemu prawnego. Dodał jednakże, że są to działania, które zaowocują dopiero za kilkanaście lat.

Adw. prof. Piotr Kardas mówił z kolei o konieczności  podejmowania skutecznych działań w celu rozwijania w Polsce kultury ubezpieczeń prawnych. Wskazał także na niedoskonałości systemu edukacji i kształcenia. Podał przykład chiński, gdzie państwowe programy stypendialne umożliwiają najzdolniejszym studentom podejmowanie kształcenia na najlepszych uczelniach świata, zobowiązując ich zarazem do powrotu do Chin i promowania wiedzy jaką zdobyli podczas studiów, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i edukacyjnemu.

Głos w imieniu NRA zabierali następnie adw. Jacek Trela i adw. Jerzy Glanc. Prezes Glanc pod koniec spotkania zapytał Prezydenta o typowany przezeń wynik meczu Polska-Ukraina, czym rozluźnił (i tak zresztą bardzo swobodną) atmosferę spotkania.

Prezydent uważnie wsłuchiwał się w głosy adwokackie i radcowskie. Poparł konieczność budowania świadomości prawnej obywateli. Zapowiedział gotowość współpracy w tworzeniu lepszych uregulowań prawnych. Zaznaczył też, że projekty, które uzna za wartościowe będzie kierował na ścieżkę legislacyjną, wyraźnie akcentując autorstwo danego projektu. Zachęcał do inicjatyw i aktywności, deklarując gotowość ich wspierania. Gorąco podziękował adwokatom za zaangażowanie w pomoc dla Biura Interwencyjnej Pomocy  Prawnej. Prezydent zadeklarował nawet, że jeśli zajdzie potrzeba udostępniania pomieszczeń Pałacu Prezydenckiego dla ważnych inicjatyw społecznych czy spotkań, deklaruje gotowość jego wykorzystania.

 

fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
fot. Kancelaria Prezydenta RP
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/