Spotkanie przedstawicieli polskiej i niemieckiej Adwokatury

Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej spotkali się 11 maja z delegacją Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej.

Adwokaturę Polską reprezentowali: adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, adw. Sławomir Ciemny, przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej. Delegacja niemiecka przybyła w składzie: dr Ulrich Wessels, wiceprezes Niemieckiej Federalnej Izby Adwokackiej, dr Veronika Horrer – dyrektor zarządzająca i adw. Khalil Hassanain, referent.

Strona polska przedstawiła stan prawa w Polsce, w szczegółach omówiono zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i sądów powszechnych.

Podczas spotkania omówiono możliwe formy współpracy między adwokaturami obu krajów, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych, staży i wspólnego organizowania konferencji dla adwokatów oraz aplikantów adwokackich.  Ustalono, że w czerwcu tego roku adwokatura niemiecka przedstawi plan dalszych działań i konkretne propozycje współpracy. Podkreślono jdnocześnie potrzebę utrzymywania stałych kontaktów na poziomie władz naczelnych adwokatur obu krajów.

Wstępnie ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w Berlinie na jesieni tego roku.

W spotkaniu z delegacją niemieckiego samorządu 10 maja wieczorem uczestniczył także adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie. 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry
banner polski