Spotkanie Rady Programowej i członków Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA

Kolejne spotkanie Rady Programowej i członków Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA odbyło się w formie zdalnej 6 września br.

Jak poinformowała adw. Dorota Kulińska, dyrektor ILPiP, przedmiotem spotkania było przede wszystkim przedstawienie i omówienie efektów prac Instytutu, dotyczących projektu rozwiązania prawnego dla postulowanego przez część środowiska wprowadzenia możliwości wykonywania zawodu adwokata także w formie odpowiadającej umowie o pracę. Propozycja rozwiązania legislacyjnego w tym zakresie została przedstawiona Prezydium NRA na posiedzeniu 2 września br. i została przez Prezydium skierowana do dalszych prac Instytutu.

Omówiono również pozostałe, aktualne działania ILPiP, w tym powołanie zespołu "Wymiar Sprawiedliwości – Adwokatura dla przyszłości", którego pracami kierować będzie adw. dr Adam Rogala-Lewicki. Przedstawiono plan pracy zespołu i zwrócono się o deklaracje udziału w tym projekcie pozostałych członków Instytutu.

Podsumowano także projekty, które już zostały przez Instytut zrealizowane.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry