Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich 1 grudnia

Robocze spotkanie rzeczników dyscyplinarnych z 24  izb adwokackich oraz ich zastępców odbyło się 1 grudnia w biurze Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie prowadziła adw. Ewa Krasowska, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury.

Na spotkaniu obecni byli również adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD oraz adw. Przemysław Rosati, członek NRA, a także  zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Prezes Trela podkreślał rolę rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich oraz ciężar odpowiedzialności za sprawne działanie pionu dyscyplinarnego. Zwrócił uwagę, że właściwe i możliwie szybkie reakcje wobec deliktów dyscyplinarnych budują dobry wizerunek samorządu.

Adw. Tyszka-Hebda przedstawiła najnowsze statystyki Wyższego Sądu Dyscyplinarnego – od początku 2018 r. do WSD wpłynęło 175 spraw, 29 kasacji, trzy skargi do Sądu Najwyższego i dwa zażalenia na odmowę przyjęcia kasacji. Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach wzrasta liczba kasacji. Apelowała o dbałość o to, by sprawy dyscyplinarne nie ulegały przedawnieniu. Zachęcała do przyglądania się notorycznym zwolnieniom lekarskim, przedstawianym przez adwokatów, przeciwko którym toczą się postępowania dyscyplinarne. Prosiła też o zwracanie dziekanom uwagi, by sprawdzali, czy adwokat wnioskujący o skreślenie go z listy adwokackiej nie ma wszczętego postępowania dyscyplinarnego.

Adw. Ewa Krasowska podziękowała rzecznikom za ich pracę oraz codzienny wysiłek. Poinformowała, że do biura rzecznika dyscyplinarnego Adwokatury miesięcznie spływa od 200 do 300 pism. Apelowała o starania o sprawny przebieg postępowań, w czym mogłoby pomóc wprowadzenie karty spraw i wpisywanie na obwolucie akt daty przedawnienia sprawy. Zachęcała też do odwiedzania strony WSD, gdzie zamieszczane jest orzecznictwo i gdzie korzystać można z wyszukiwarki.

Pani Rzecznik zwróciła uwagę, że po dłuższej przerwie, 11 grudnia br. odbędą się dwie rozprawy kasacyjne w sprawie adwokatów w Sądzie Najwyższym przed nową Izbą Dyscyplinarną i są  już wyznaczone kolejne – 18 spraw.

Poinformowała również, że 13 grudnia odbędzie się spotkanie rzeczników dyscyplinarnych samorządów zawodów zaufania publicznego, gdzie Adwokatura zawsze bierze czynny udział.

Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych izb, Prezesów Sądów Izbowych i sędziów WSD oraz wizytatorów Centralnego Zespołu Wizytatorów zaplanowane jest na marzec 2019 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Omawiano również bieżące sprawy pionu dyscyplinarnego.

Adw. Rosati, członek NRA, przedstawił Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych, przyjęty uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej 24 listopada 2018 r. Rzecznicy dyscyplinarni zgłaszali swoje uwagi.

Adw. Rosati przedstawił również obywatelską inicjatywę ustawodawczą NRA dotyczącą świadczenia usług prawniczych. Celem tej inicjatywy jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia pomocy prawnej w taki sposób, aby pomoc prawna była świadczona wyłącznie przez adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych, bez jednoczesnego naruszania uprawnień innych zawodów prawniczych.


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry