Spotkanie rzeczników dyscyplinarnych


30 listopada 2019 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, na zaproszenie adw. Ewy Krasowskiej Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury  odbyło się spotkanie  rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich oraz zastępców rzecznika dyscyplinarnego adwokatury.

Gośćmi spotkania byli adw. Ziemisław Gintowt, członek Prezydium NRA, adw. Przemysław Rosati, członek NRA, adw. Jacek Ziobrowski, prezes WSD, adw. Małgorzata Tyszka-Hebda, wiceprezes WSD, a także adw. Andrzej Siemiński.

Adw. Ewa Krasowska zwróciła uwagę na  uchwałę, która zapadła 27 listopada 2019 r.  w składzie siedmiu sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a która  brzmi: „W postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 k.p.k. ma zastosowanie do postanowień sądów dyscyplinarnych  adwokatów.’’ Uchwała ta przełamała dotychczasowe orzecznictwo i rozszerzyła „nadzór’’ Ministra Sprawiedliwości -  Prokuratora Generalnego nad sądownictwem, dyscyplinarnym adwokatów. Szczegóły przebiegu rozprawy przedstawił adw. Grzegorz Fertak, który jako zastępca rzecznika dyscyplinarnego adwokatury uczestniczył w rozprawie.

Adw. Małgorzata Tyszka-Hebda przedstawiała najnowsze orzecznictwo WSD.  Omówiła problemy związane z prawidłową kwalifikacją czynów, kwestię wymiaru kary oraz przedawnień.    

Adw. Przemysław Rosati omówił zmianę Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu dotyczącą § 9 kodeksu, przyjętą uchwałą nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019r.

Adw. Grzegorz Fertak przedstawił zagadnienie reklamy Google Adwords w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych i orzeczeń Sądu Najwyższego, wskazując na brak jednolitości orzeczniczej.

Adw. Przemysław Rosati omówił temat proponowanych zmian w zakresie reklamy w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Wskazał na różnorodność stanowisk w tej sprawie.

Adw. Ewa Krasowska wskazała na problem związany z kwalifikacją pism kierowanych w sprawach skarg dotyczących adwokatów i na rozbieżne praktyki w tym zakresie w poszczególnych izbach. Omówiła również sprawy bieżące, wskazując przede wszystkim na konieczność szybkości postępowań, tak aby nie dochodziło do przedawnień.

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email

Polecane strony

Naczelna Rada Adwokacka
Centrum Mediacji
Internetowe Doskonalenie Adwokatury
Krajowy rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich
Pismo Adwokatury Polskiej
Wyższy Sąd Dscyplinarny
Mobilny Adwokat
Newsletter Adwokatury
http://e-magazynadwokat.pl/
https://www.mlodapalestra.pl/
Muzeum Adwokatury
https://adwokatwkazdymprzypadku.pl/
Palestra Świętokrzyska
Biblioteka Palestry